FavoriteLoadingהוסף למועדפים

שני דירקטורים של חברה נקלעו למחלוקת קשה ביניהם – אחד מהם מבקש מבית המשפט ליתן לו רשות להגיש תביעה נגזרת בשם החברה בגין הפרות חובותיו של הדירקטור השני, ואילו השני מבקש מבית המשפט רשות להתגונן מהתביעה בשמה של החברה; האם קיימו הדירקטורים את הדרישות שמציב סעיף 216A לחוק החברות הסינגפורי להגשת תביעה נגזרת? – ובפרט, האם הצליחו המבקשים להראות כי ניתנה הודעה כדין, הבקשה הוגשה בתום לב והבקשה הוגשה לכאורה לטובת החברה?

26.5.19

שני דירקטורים של חברה נקלעו למחלוקת קשה ביניהם – אחד מהם מבקש מבית המשפט ליתן לו רשות להגיש תביעה נגזרת בשם החברה בגין הפרות חובותיו של הדירקטור השני, ואילו השני מבקש מבית המשפט רשות להתגונן מהתביעה בשמה של החברה; האם קיימו הדירקטורים את הדרישות שמציב סעיף 216A לחוק החברות הסינגפורי להגשת תביעה נגזרת? – ובפרט, האם הצליחו המבקשים להראות כי ניתנה הודעה כדין, הבקשה הוגשה בתום לב והבקשה הוגשה לכאורה לטובת החברה?

עוד בפסק הדין: סעיף 216A לחוק החברות הסינגפורי והתנאים להגשת תביעה נגזרת; האם בנסיבות המקרה התקיימו התנאים הנדרשים להגשת תביעות נגזרות הדדיות? האם מינויה החד צדדי של פירמת עורכי דין לייצוג החברה, לאחר שהוגשה הבקשה להגיש תביעה נגזרת בשמה, פגום ובטל לאור תקנון החברה? האם חל השתק או וויתור בעניין מינוי הפירמה כאמור?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15243