FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בפרשה זו הצדדים חלוקים ביניהם, מי מהם הוא הבעלים של הונה של חברה, זאת לאחר שהבעלים של ההון, שהיה בעל המניות היחיד בחברת-האם הלך לעולמו; משום שהנפטר הוא תושב ואזרח ישראל, נדרש בית המשפט הצ'נסרי בדלוור בפסק דין זה, לבחון שני עניינים עיקריים: ראשית – סמכות שיפוט פרסונלית על ענייני עזבונו של נתין שאיננו נתין דלוור, לנוכח אחזקותיו בחברה דלוורית וזאת, על רקע טענה של העברה אסורה של נכסים בדרך תרמיתית; שנית – הדרך הנכונה והנאותה לבצע דיספוזיציות (העברות) של מניות חברה פרטית בדלוור על פי שטרי העברה

2.6.19

בפרשה זו הצדדים חלוקים ביניהם, מי מהם הוא הבעלים של הונה של חברה, זאת לאחר שהבעלים של ההון,  שהיה בעל המניות היחיד בחברת-האם הלך לעולמו; משום שהנפטר הוא תושב ואזרח ישראל, נדרש בית המשפט הצ'נסרי בדלוור בפסק דין זה, לבחון שני עניינים עיקריים: ראשית – סמכות שיפוט פרסונלית על ענייני עזבונו של נתין שאיננו נתין דלוור, לנוכח אחזקותיו בחברה דלוורית וזאת, על רקע טענה של העברה אסורה של נכסים בדרך תרמיתית; שנית – הדרך הנכונה והנאותה לבצע דיספוזיציות (העברות) של מניות חברה פרטית בדלוור על פי שטרי העברה

עוד בפסק הדין: דוקטרינת "הזרוע הארוכה" (the Long-Arm Statute) בקביעת סמכות שיפוט בין-מדינתית; סמכות שיפוט פרסונלית של בתי המשפט בדלוור על עסקאות שבמסגרתן צדדים שאינם נתיני דלוור, מייסדים חברה דלוורית כחלק אינטגרלי מעסקת המיזוג; מבחני "הקשר" (Lexus) לקביעת סמכות שיפוט פרסונלית לבית המשפט בדלוור; סמכות השיפוט הפרסונלית ודוקטרינת ההליך ההוגן – Due Process; ייסודה של חברה בדלוור ושאלת סמכות השיפוט הפרסונלית של בתי המשפט בדלוור ביחס למי שאינם נתיני דלוור; חוק המתנות בדלוור – התנאים למתן מתנה ולחזרה ממתנה; חוק החברות הפרטיות בדלוור ואופן העברת אחזקה במניות באמצעות שטר העברה

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15282