FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בית המשפט העליון של קנדה בוחן בגלגול שלישי את אחריותו המקצועית של עורך דין, אשר הפנה את לקוחותיו ליועץ פיננסי שלימים התברר כנוכל שברח עם הכספים שהשקיעו בו הלקוחות. האם הפר עורך הדין את חובת הייעוץ וחובת הנאמנות המוטלות עליו? האם צדקה ערכאת הערעורים כאשר התערבה בממצאיה של ערכאת הדיון והפכה את החלטתה?

7.7.19

בית המשפט העליון של קנדה בוחן בגלגול שלישי את אחריותו המקצועית של עורך דין, אשר הפנה את לקוחותיו ליועץ פיננסי שלימים התברר כנוכל שברח עם הכספים שהשקיעו בו הלקוחות. האם הפר עורך הדין את חובת הייעוץ וחובת הנאמנות המוטלות עליו? האם צדקה ערכאת הערעורים כאשר התערבה בממצאיה של ערכאת הדיון והפכה את החלטתה?

עוד בפסק הדין: אחריות מקצועית של עורכי דין כלפי לקוחותיהם; חובת הייעוץ וחובת הנאמנות שחב עורך דין ללקוחותיו; האם התרשל עורך הדין כאשר ייעץ ללקוחותיו להשקיע באמצעות חבר קרוב? האם לולא התערבותו של עורך הדין לא היה נגרם כל נזק ללקוחות, כך שהמלצתו של עורך הדין היוותה גורם ישיר לנזק שנגרם להם? הסטנדרט המשפטי שחל על התערבות ערכאת הערעורים בממצאים עובדתיים ומסקנות משפטיות של הערכאה דלמטה; מהו הסטנדרט שחל על בית המשפט העליון בגלגול השלישי של המקרה הנידון? גורם זר מתערב וקשר סיבתי

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15373