FavoriteLoadingהוסף למועדפים

שלושה חברים התקשרו במיזם משותף שעניינו השקעה בנדל"ן בקליפורניה; יחסי החברים השותפים התדרדרו והגיעו לפתחו של בית המשפט הצ'נסרי; בית המשפט נדרש לבחון האם נפלה טעות סופר בהסכמים הרלוונטיים בין הצדדים באופן שיש לתקנם בהתאם לכוונת הצדדים האמיתית? ובפרט, האם התכוונו השותפים להעניק לאחד החברים סמכות לקבל החלטות חשובות באופן חד צדדי, לרבות סילוק חבר אחר מהמיזם?

10.7.19

שלושה חברים התקשרו במיזם משותף שעניינו השקעה בנדל"ן בקליפורניה; יחסי החברים השותפים התדרדרו והגיעו לפתחו של בית המשפט הצ'נסרי; בית המשפט נדרש לבחון האם נפלה טעות סופר בהסכמים הרלוונטיים בין הצדדים באופן שיש לתקנם בהתאם לכוונת הצדדים האמיתית? ובפרט, האם התכוונו השותפים להעניק לאחד החברים סמכות לקבל החלטות חשובות באופן חד צדדי, לרבות סילוק חבר אחר מהמיזם?

עוד בפסק הדין: בקשה לתיקון חוזה – האם הצליחו המבקשים להוכיח, באמצעות ראיות ברורות ומשכנעות, כי לשון החוזה אינה משקפת את כוונת הצדדים, באופן שיש לתקן את החוזה?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15379