FavoriteLoadingהוסף למועדפים

סמכותו העניינית של בית המשפט הצ'נסרי, במצב בו לרשות התובעת עומד סעד משפטי הולם במסגרת הליכים זרים: שתי חברות ביוטכנולוגיה מנהלות ביניהן הליכי פטנט בחו"ל; בתקווה לסיים את ההליכים הזרים, מפרת הפטנט לכאורה הגישה תביעה בדלוור כנגד חברת בת של בעלת הפטנט, בבקשה להצהיר כי יש לה רישיון להשתמש בפטנט אותו קיבלה מחברת הבת; האם יש לדחות את התביעה על הסף, בהיעדר סמכות לבית המשפט לדון בתביעה ההצהרתית בנסיבות המתוארות?

10.7.19

סמכותו העניינית של בית המשפט הצ'נסרי, במצב בו לרשות התובעת עומד סעד משפטי הולם במסגרת הליכים זרים: שתי חברות ביוטכנולוגיה מנהלות ביניהן הליכי פטנט בחו"ל; בתקווה לסיים את ההליכים הזרים, מפרת הפטנט לכאורה הגישה תביעה בדלוור כנגד חברת בת של בעלת הפטנט, בבקשה להצהיר כי יש לה רישיון להשתמש בפטנט אותו קיבלה מחברת הבת; האם יש לדחות את התביעה על הסף, בהיעדר סמכות לבית המשפט לדון בתביעה ההצהרתית בנסיבות המתוארות?

עוד בפסק הדין: בקשת דחייה על הסף לפי כלל 12(b)(1); סמכות שיפוט עניינית של בית המשפט הצ'נסרי; האם קיימת "מחלוקת ממשית" בין הצדדים, והאם קיים בסיס אקוויטיבילי להפעלת סמכות השיפוט? מה בין טענת הפורום הבלתי נאות (forum non conveniens) וסמכות עניינית?

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15383