FavoriteLoadingהוסף למועדפים

במסגרת דיון מאוחד בעשרות ערעורים העוסקים בהעברות במרמה של מיליארדי דולרים שביצעה חברת ההשקעות של ברני מיידוף, התעוררה השאלה העקרונית הבאה: האם החזקה כנגד תחולה חוץ-טריטוריאליות של הדין הפדראלי, או עקרונות של אחווה בינלאומית, מגבילים את היקפו של סעיף 550(a)(2) לקוד פשיטת רגל, באופן שהנאמן שמונה לחברת ההשקעות לא יכול להסתמך על סעיף זה להשבת רכוש מנעבר זר, שקיבל את הרכוש האמור מנעבר זר קודם?

11.8.19

במסגרת דיון מאוחד בעשרות ערעורים העוסקים בהעברות במרמה של מיליארדי דולרים שביצעה חברת ההשקעות של ברני מיידוף, התעוררה השאלה העקרונית הבאה: האם החזקה כנגד תחולה חוץ-טריטוריאליות של הדין הפדראלי, או עקרונות של אחווה בינלאומית, מגבילים את היקפו של סעיף 550(a)(2) לקוד פשיטת רגל, באופן שהנאמן שמונה לחברת ההשקעות לא יכול להסתמך על סעיף זה להשבת רכוש מנעבר זר, שקיבל את הרכוש האמור מנעבר זר קודם?

עוד בפסק הדין: חוק SIPA – חוק ההגנה על משקיעים משנת 1970 (The Securities Investor Protection Act of 1970); ביטול העברות במרמה לפי קוד פשיטת רגל; החזקה כנגד תחולה חוץ-טריטוריאליות של הדין הפדראלי; עקרונות אחווה בינלאומית – אחווה מנחה ככלל פרשנות ואחווה שיפוטית כעיקרון שבשיקול הדעת.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15480