FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בית המשפט של המחוז הדרומי בניו-יורק, דן בבקשה לקיום משפט חוזר שהגיש סמנכ"ל כספים שהורשע בביצוע תרמית בניירות ערך, על רקע מחדלה של המדינה מלמסור לו מידע מהותי, שהיה בכוחו לשנות את תוצאת המשפט; הנאשם הורשע על רקע הכנת דוחות כספיים כוזבים בשנת 2014 עבור קרן השקעות נדל"ן הנסחרת בציבור (REIT), בה כיהן העותר כסמנכ"ל כספים

11.8.19

בית המשפט של המחוז הדרומי בניו-יורק, דן בבקשה לקיום משפט חוזר שהגיש סמנכ"ל כספים שהורשע בביצוע תרמית בניירות ערך, על רקע מחדלה של המדינה מלמסור לו מידע מהותי, שהיה בכוחו לשנות את תוצאת המשפט; הנאשם הורשע על רקע הכנת דוחות כספיים כוזבים בשנת 2014 עבור קרן השקעות נדל"ן הנסחרת בציבור (REIT), בה כיהן העותר כסמנכ"ל כספים

עוד בפסק הדין: כלל 33 לכללי סדרי הדין הפלילי הפדרלי, בקשה למשפט חוזר ובקשה למשפט חוזר כאשר ישנו ערעור תלוי ועומד; הלכות Brady v. Maryland ו- Giglio v. United States ותחולתן בנסיבות המקרה

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15485