FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בית המשפט הצ'נסרי בוחן במופע ראשון סוגיות של פרשנות של חוק המחשבים הפדראלי (Computer Fraud and Abuse Act). שותף מנהל לשעבר בסניף של התובעים בפריז, חיבר כונן נייד למחשב התובעים לפני ואחרי התפטרותו מהחברה. האם הפר הנתבע את חוק המחשבים הפדראלי כאשר חדר לתיקיות עסקיות במחשב התובעים בטרם עבר לעבוד עבור המתחרה?

28.11.19

בית המשפט הצ'נסרי בוחן במופע ראשון סוגיות של פרשנות של חוק המחשבים הפדראלי (Computer Fraud and Abuse Act). שותף מנהל לשעבר בסניף של התובעים בפריז, חיבר כונן נייד למחשב התובעים לפני ואחרי התפטרותו מהחברה. האם הפר הנתבע את חוק המחשבים הפדראלי כאשר חדר לתיקיות עסקיות במחשב התובעים בטרם עבר לעבוד עבור המתחרה?

עוד בפסק הדין: סטנדרט הטיעון בבקשת דחייה על הסף; חוק הסודות המסחריים האחיד של דלוור (Delaware Uniform Trade Secrets Act); עילת המרה מן המשפט המקובל; חוק המחשבים הפדראלי (Computer Fraud and Abuse Act); עקרונות של פרשנות סטטוטורית ויישומם בהקשר של חוק המחשבים הפדראלי

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15714