FavoriteLoadingהוסף למועדפים

האם בעל מניות אשר קיבל לעיונו מסמכי חברה במסגרת הליכי גילוי ועיון לפי סעיף 220 לחוק החברות הכללי של דלוור, רשאי כעת לעשות שימוש במסמכים אלה, אשר החברה רואה בהם כחסויים, וכפופים להסכם סודיות עליו חתם בעל המניות במועד עריכת גילוי המסמכים?

24.12.19

האם בעל מניות אשר קיבל לעיונו מסמכי חברה במסגרת הליכי גילוי ועיון לפי סעיף 220 לחוק החברות הכללי של דלוור, רשאי כעת לעשות שימוש במסמכים אלה, אשר החברה רואה בהם כחסויים, וכפופים להסכם סודיות עליו חתם בעל המניות במועד עריכת גילוי המסמכים?

Disney v. Walt Disney Co., 857 A.2d 444 (Del. Ch. 2004)

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15767