FavoriteLoadingהוסף למועדפים
green-button

בית המשפט העליון בדלוור מעמיק בניתוח הסכם לשיתוף פעולה בין יצרנית לבין משווקת, ובשאלות עובדתיות חשובות שהינן רלבנטיות לקביעת גובה העמלה המגיעה, וכן סוגיות שונות שבליבן פרשנות חוזים ופרשנות תניות מגבילות לסוגיהן

29.12.19

בית המשפט העליון בדלוור מעמיק בניתוח הסכם לשיתוף פעולה בין יצרנית לבין משווקת, ובשאלות עובדתיות חשובות שהינן רלבנטיות לקביעת גובה העמלה המגיעה, וכן סוגיות שונות שבליבן פרשנות חוזים ופרשנות תניות מגבילות לסוגיהן

עוד בפסק הדין: עסקת חברה עם מקורב והאישורים הנדרשים לשם כך; אשרור פעולת חברה בדרך של התנהגות ואי-התנגדות לשינוי; אשרור חוזה של חברה שנחתם בחוסר סמכות בדרך של התנהגות ואי-התנגדות; האם ניתן ליתן לעסקת חברה עם מקורב שלא זכתה למלוא האישורים המיוחדים הנדרשים, תוקף מכוח קיומו בהתנהגות?; שימוש בראיות חיצוניות (extrinsic evidence) למתן פרשנות לחוזה לפי דיני ניו-ג'רזי; יסודות ועקרונות בפרשנות חוזים; פרשנות סעיף חוזה הקובע תשלום "דמי הצלחה" ביחס לשאלה, האם אלה אמורים להיות משולמים בכל מקרה או שמא, הם תלויים בפעולות מסויימות של הזכאי להם?; חוזים מסחריים וחרטת מוכר; מהי סמכות נחזית של אורגן המחייבת חברה במעשיו בשמה; עיקרים ביחסי שולח שלוח וסמכותם של נציגי חברה לפעול בשמה ומטעמה; האבחנה בין שליחות בפועל לבין שליחות נחזית והמבחנים לקביעת קיומם של יחסי שליחות אלה המחייבים את השולח בפעולות השלוח; פעולות בטלות וברות ביטול של הנהלת חברה.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15778