FavoriteLoadingהוסף למועדפים

בית המשפט הצ'נסרי בדלוור, מעמיק בפרשנות הסכם הצבעה בחברת LLC, במסגרת טענת התובעים כי לשם מכירת נכסי החברה העיקריים, נדרשה החברה לכנס אסיפות סוג של כלל קבוצות המחזיקים השונות, על מנת לאשר החלטת מכירה מהותית מן הסוג נשוא המחלוקת; בית המשפט מעמיק בעקרונות פרשנות חוזים בדלוור, ומנתח את הסכם ה-LLC כאשר פרשנותו צפויה גם להוביל להכרעת השאלה, האם האישורים הנדרשים בחברה, בהתאם למנגנוני הממשל התאגידי שנקבע במסמכי ההתאגדות שלה, ייושמו כראוי או שמא, החלטת המכירה בטלה?

24.2.20

בית המשפט הצ'נסרי בדלוור, מעמיק בפרשנות הסכם הצבעה בחברת LLC, במסגרת טענת התובעים כי לשם מכירת נכסי החברה העיקריים, נדרשה החברה לכנס אסיפות סוג של כלל קבוצות המחזיקים השונות, על מנת לאשר החלטת מכירה מהותית מן הסוג נשוא המחלוקת; בית המשפט מעמיק בעקרונות פרשנות חוזים בדלוור, ומנתח את הסכם ה-LLC כאשר פרשנותו צפויה גם להוביל להכרעת השאלה, האם האישורים הנדרשים בחברה, בהתאם למנגנוני הממשל התאגידי שנקבע במסמכי ההתאגדות שלה, ייושמו כראוי או שמא, החלטת המכירה בטלה?

עוד בפסק הדין: פרשנות הסכם הצבעה המאפשר לחלק מהמחזיקים בניירות ערך מסוג מסויים להצביע כקבוצה, בעוד שספק אם הוא מתיר זכות כזו, ליתר קבוצות המחזיקים; התיאוריה האובייקטיבית של דיני החוזים וסטנדרט הפרשנות של בית המשפט; פרשנות חוזה ותקנון החברה

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15909