FavoriteLoadingהוסף למועדפים

ערכאת הערעורים השנייה בוחנת את תביעתם של נושים, אשר טוענים כי בסמוך לפני פתיחת הליכי חדלות הפירעון שהגישה החברה, ובהתאמה, גם קודם לקבלת צו הקפאת הליכים כנגדה, החברה הספיקה לבצע העברת נכסים אסורה ותרמיתית לטובת בעלי מניותיה, עת היא רכשה החוצה את כלל בעלי מניותיה בעסקת מיזוג מסוג LBO (Leverage Buy Out); על הפרק, בחינת צווי הפטור מתחולת הקפאת ההליכים שניתנו לתובעים על ידי בית המשפט של פירוק, סעיפים המציעים נמלי מבטחים מפני תחולתו של צו ההקפאה, בהתייחס לעסקאות במניות החברה ולבסוף, השאלה האם מתקיימת כלפי התובעים (הנושים) מניעות נוספת, להמשיך ולברר תביעתם זו?

24.3.20

ערכאת הערעורים השנייה בוחנת את תביעתם של נושים, אשר טוענים כי בסמוך לפני פתיחת הליכי חדלות הפירעון שהגישה החברה, ובהתאמה, גם קודם לקבלת צו הקפאת הליכים כנגדה, החברה הספיקה לבצע העברת נכסים אסורה ותרמיתית לטובת בעלי מניותיה, עת היא רכשה החוצה את כלל בעלי מניותיה בעסקת מיזוג מסוג LBO (Leverage Buy Out); על הפרק, בחינת צווי הפטור מתחולת הקפאת ההליכים שניתנו לתובעים על ידי בית המשפט של פירוק, סעיפים המציעים נמלי מבטחים מפני תחולתו של צו ההקפאה, בהתייחס לעסקאות במניות החברה ולבסוף, השאלה האם מתקיימת כלפי התובעים (הנושים) מניעות נוספת, להמשיך ולברר תביעתם זו?

עוד בפסק הדין: האם רכישת בעלי המניות החוצה בעסקת LBO היוותה, הלכה למעשה, העברה תרמיתית של כספי חברה רגע לפני היקלעותה לחדלות פירעון?; האם נושים זכאים לדרוש הדחיית חובות גם כלפי מי שכבר אינם בעלי מניות בחברה?; העברה פסולה והברחת נכסי חברה בחדלות פירעון; מהי העברה פסולה של נכסי חברה חייבת?; מהי הברחת נכסים אסורה של חברה חייבת?; העדפת נושים אסורה ותרמית קונסטרוקטיבית בחברה חדלת פירעון; תרמית קונסטרוקטיבית והברחת נכסים אסורה לפי סעיף 548(a)(1)(B) לחוק פשיטת רגל האמריקאי; נמל המבטחים לפי סעיף 546(e) לחוק פשיטת רגל האמריקאי אשר איננו מתיר לנאמן להחזיר חזרה או למנוע העברות כספים של חברה חייבת למוסדות פיננסיים.

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 15940