FavoriteLoadingהוסף למועדפים

המבחנים לקביעה כי בעל מניות מיעוט, הוא בעל שליטה אפקטיבית, תוך שימת דגש מיוחד לתפקידו כ"מנכ"ל בשטח" וכן לכוח השפעתו הניהולית על הדירקטוריון.

13.5.20

המבחנים לקביעה כי בעל מניות מיעוט, הוא בעל שליטה אפקטיבית, תוך שימת דגש מיוחד לתפקידו כ"מנכ"ל בשטח" וכן לכוח השפעתו הניהולית על הדירקטוריון.

Cysive Shareholders Litigation, 836 A.2d (2003)

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 16110