FavoriteLoadingהוסף למועדפים

דוקטרינת "ההשפעה האינהרנטית" המיוחסת לבעל השליטה בחברה והשאלה, האם קיומה של שליטה היא אשר נבחנת במסגרת יישומה של השליטה, או שמא, די בעצם היכולת להשפיע?

13.5.20

דוקטרינת "ההשפעה האינהרנטית" המיוחסת לבעל השליטה בחברה והשאלה, האם קיומה של שליטה היא אשר נבחנת במסגרת יישומה של השליטה, או שמא, די בעצם היכולת להשפיע?

Citron v. E.I. Du Pont de Nemours & Co., 584 A.2d 490 (Del. Ch. 1990)

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 16114