FavoriteLoadingהוסף למועדפים

הגדרתו של "נושא משרה" שאינו מחזיק במשרה באופן קלאסי, אלא שתפקודו והשפעתו בחברה היא כזו, שניתן לראות בו "נושא משרה" לצורך הטלת אחריות חוקית בגין הפרת החובות הנלוות למעמד של נושא משרה.

25.5.20

הגדרתו של "נושא משרה" שאינו מחזיק במשרה באופן קלאסי, אלא שתפקודו והשפעתו בחברה היא כזו, שניתן לראות בו "נושא משרה" לצורך הטלת אחריות חוקית בגין הפרת החובות הנלוות למעמד של נושא משרה.

 Shafron v. ASIC (2012) 247 CLR

כדי לצפות בתוכן במלואו יש להירשם לאתר
מק"ט 16133